Slika mi koči i trza, šta da radim ?

Ukoliko  je uređaj spojen na internet putem WiFI, obavezno ga spojite na internet putem kabla i riješiti ćete problem. Mi se brinemo o kvaliteti signala i naš zadatak je da obezbedimo nesmetano gledanje kanala bez kočenja i trzanja, međutim, ukoliko je uređaj spojen putem WiFI na internet tada mogu nastati poteškoće sa prijemom signala što dovodi do kočenja i trzanja slike ili tona.

Ukoliko se problem i dalje nastavi, a na internet ste konektovani putem kabla, pokušajte ugasiti uređaj iz struje na par minuta kao i router/modem od interneta, a zatim ponovo pokrenuti programe. Proverite da li ste rešili Vaš problem.

Ukoliko koristite android aplikaciju, obrišite cache memoriju u postavkama aplikacija na Vašem uređaju.