Da li uređaj može biti konektovan preko WiFI ili mora preko internet kabla ?

Mi uvijek preporučujemo da povežete Vaš uređaj na internet putem kabla, bez obzira koliko brz internet imate. Ukoliko imate problema sa prijemom signala ili vam slika koči i ledi, a konektovani ste na internet putem WiFI, potrebno je da obavezno spojite internet putem kabla kako bi riješili problem. Ukoliko baš nikako nije moguće da povežete uređaj putem kabla, jedino što možete uraditi jeste da što više primaknete vaš WiFI router/modem i uređaj na kojem gledate kanale.