Korisniči nalog

Od sada će svaki naš korisnik biti zaveden po nalogom, tako da ćemo biti upućeni koju aplikaciju koristite i ostale detalje . Samim tim kada dodje do nekog problema, isti ćemo rešiti u nakraćem roku !